2013-12-08 Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Image Placeholder
8 gru
0

2013-12-08 Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Koci_Niepokalanego_Poczcia_-__Gregory_Texas_-_USA_www.iccgregory.org

 

W zeszłą niedzielę zaczął się adwentowy czas oczekiwania na narodziny Syna Bożego. Z woli Ojca Niebieskiego Słowo stało się Ciałem i za przyzwoleniem człowieka – Niewiasty najpiękniejszej – zamieszkało między nami. Świętujemy dzisiaj uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. „Jak Chrystus jest dniem, który nie zna zachodu, tak Maryja jest jego promieniejącą pięknem jutrzenką – zauważył św. Jan Paweł II – Maryja, dzięki swej wyjątkowej roli, jest naszym niezawodnym oparciem w trudnej walce z grzechem i jego skutkami”. Skorzystajmy z Jej pomocy. Codziennie o 17:30 w domu dziecka odmawiamy różaniec a ja serdecznie wszystkich zapraszam do codziennej kontemplacji różańca, aby łączyć się z nami we wspólnej modlitwie.

Z Bogiem O.Dariusz Godawa OP

Categorised in: