Misja Kamerun

Misja Kamerun

Misja-Kamerun ma już przeszło 26 lat. Nasza pierwsza placówka znajduje się w Bertoua i od maja 2009 też w Yaounde – stolicy kraju. Owocem ciężkiej pracy misjonarzy, z których na placówce pozostał tylko ojciec Dariusz Godawa, jest szereg charytatywnych akcji i działalność duszpasterska.

W Bertoua Ojciec Darek pełnił funkcję proboszcza Parafii Św. Piotra i Pawła od 1996 do 2009 r, prowadził kilka wspólnot religijnych, oraz regularnie odwiedzał mieszkańców odległych wiosek odprawiając Msze Święte, nabożeństwa, udzielając sakramentów i katechizując w parafii wzdłuż polnej 220 km drogi.

W ramach działalności charytatywnej ojciec Darek, założył w 2001 r – „Foyer St. Dominique”, spełniające rolę Domu Dziecka w Bertoua i od 2009 w Yaounde. Bez względu na stałe braki i bardzo skromne warunki życiowe,  dzieci mają zapewnione, dzięki ojcu Darkowi, miejsce do spania, jedzenie i szkołę.

Pod naszą opieką jest 40 dzieci w dwóch sierocińcach (oba domy stworzyliśmy specjalnie dla nich)
 i ok. 350 mieszkających z rodzicami, dzięki naszemu wsparciu chodzących do szkoły (zamiast od najmłodszych lat pracować).

Mamy też 6 stypendystów na studiach w Polsce: Sonia, Veronique, Cynthia, Nicephore, Agnes

Pomoc udzielana na misji obejmuje także wspomaganie najuboższych rodzin, zapewnienie edukacji dzieciom, a także finansowanie kosztów przygotowania i zdania matury. W miarę możliwości chcemy też pomóc najzdolniejszej młodzieży. Osobom, które zdały maturę i dostały się na studia staramy się opłacić koszt studiów szukając różnych źródeł finansowania. Oczywiście Misja-Kamerun, to nie tylko ludzie, którymi się opiekujemy, ale także zużywające się budynki i sprzęt, którymi trzeba się zajmować.

Działalność Misji-Kamerun jest finansowana tylko dzięki hojnemu sercu ludzi dobrej woli, głównie z Polski.

Cały czas poszukujemy nowych SPONSORÓW i PRZYJACIÓŁ, którzy pomogą nam dopomóc rzeszom biednych dzieci i dorosłych, którym możemy razem poprawić warunki życiowe i dać nadzieję na lepsze życie.

Informacje o naszej działalności można czasem znaleźć w gazetach lub magazynach. Postaramy się informować Was na bieżąco o wszelkich publikacjach.

 


Na agregat prądotwórczy
wpłata będzie przeznaczona na zakup agregatu

agregat
Wpłać teraz w PLN