Kto zacz

Kim jesteśmy ?

Kto ? Ja – Dariusz Godawa

Odpoczywam sobie – po przedszkolu, szkole podstawowej, technikum hodowlanym, robotach dla komuny, szkole wyższej, pracy naukowej na uczelni, nowicjacie, studiowaniu filozofii i teologii, nauce języka francuskiego, proboszczowaniu na wschodzie Kamerunu – w “ochronce" teraz juz w stolicy Kamerunu – Yaounde.

Jest tu z Marianne i jej mężem Achille i kto może to pomaga, z Kamerunu i z Europy

Pod naszą opieką jest 40 dzieci w dwóch sierocińcach (oba domy stworzyliśmy specjalnie dla nich)
i ok. 350 mieszkających z rodzicami, dzięki naszemu wsparciu chodzących do szkoły (zamiast od najmłodszych lat pracować). Mamy też 6 stypendystów na studiach w Polsce. 

Sonia, Veronique, Cynthia, Nicephore, Agnes

Reasumując:

  • Wspieramy na miejscu około 350 dzieci.
  • 40 dzieci mieszka na stałe w naszym sierocińcu w Yaounde
  •  6 stypendystów w Polsce.