2014-01-06 Objawienie Pańskie

Image Placeholder
6 sty
0

2014-01-06 Objawienie Pańskie

Dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego przypomina historię opisaną w Ewangelii świętego Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi i złożyć dary – złoto, kadzidło i mirrę. Święto ma uczcić objawienie się Boga człowiekowi. Jest to również Dzień Pomocy Misjom. Jak podają dane z Polski, oprócz mojej posługi, także ponad 2000 misjonarzy/misjonarek polskich działa gdzieś w świecie. Korzystając z okazji dzisiejszego święta apeluję do wszystkich o wsparcie duchowe i materialne dla naszego dzieła, które tak owocnie się rozwija dzięki Bożej łasce i Waszej pomocy. Jednocześnie w imieniu własnym i każdego wychowanka naszego sierocińca z osobna bardzo dziękujemy Wam za każdą iskierkę pomocy materialnej i duchowej.

Bóg zapłać,

Dariusz Godawa OP

Categorised in: