2014-05-04 Trzecia Niedziela Wielkanocna

Image Placeholder
4 maj
0

2014-05-04 Trzecia Niedziela Wielkanocna

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu”. Dzisiejsza Ewangelia opisuje nam niezwykłe zdarzenie. Oto dwaj uczniowie Jezusa są w drodze do wsi Emaus. Jezus przybliżył się do nich, ale Go nie rozpoznali. Poznali Chrystusa dopiero przy łamaniu chleba. Moje życie powinno być stałym rozpoznawaniem Jezusa i spotykaniem się z Nim przy „łamaniu chleba”. Powinno być eucharystyczne, to także znaczy pełne miłości, oddania i ofiarności wobec innych. Tego uczy nas Jezus.

Nie zapominajmy o miłości i ofiarności jaką Wszyscy niesiemy dzieciom i młodzieży z Foyer St. Dominique w Yaounde.

Dziękując za każdy gest łączymy sie z Wami w gorliwej modlitwie!

Bóg zapłać !!

Dariusz Godawa OP

Categorised in: