2014-05-18 Piąta Niedziela Wielkanocna

Image Placeholder
18 maj
0

2014-05-18 Piąta Niedziela Wielkanocna

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”

Tych kilka zdań to swoista kwintesencja chrześcijaństwa. Religia, którą wyznajemy i według której zasad staramy się żyć na co dzień, jest wprost nakierowana na Chrystusa. To On jest jej centrum. To On wskazuje nam cel naszej egzystencji. Jest nim zjednoczenie z Bogiem. Jest nim nasze zbawienie. W podążaniu za Chrystusem nie jesteśmy osamotnieni. Pielgrzymujemy wraz z innymi wierzącymi. Wspomagamy się wzajemnie. Idąc drogami wiary, nieustannie konfrontujemy nasze postępowanie z przesłaniem Dobrej Nowiny. Stajemy w prawdzie naszego sumienia przed miłosiernym Panem. Pragniemy doskonalić się w praktykowaniu miłości Boga i bliźniego. Dzięki temu możemy żyć pełnią życia. Dzięki temu stajemy się coraz bardziej bliscy Panu Bogu, innym i nam samym.

W tym miejscu ponownie Dziękuję Bardzo Wszytkim tym, którzy okazują miłość bliźniemu przez wspieranie naszego dzieła pomocy dzieciom w Kamerunie.

Bóg zapłać!Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Dariusz Godawa OP

Categorised in: