2014-06-08 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Image Placeholder
8 cze
0

2014-06-08 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Bóg posyła swego Ducha. „Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” – czytamy w Dziejach Apostolskich. Podobnie i dzisiaj Pan Bóg nie zostawia wierzących samym sobie. „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich” – pisze św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian. To wszystko dzieje się naprawdę. To wszystko dotyka nas na co dzień. Boże działanie przenika nasze życie. Nie ma w nim przypadkowości.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Categorised in: