2014-09-14 Podwyższenie Krzyża Świętego

Image Placeholder
14 wrz
0

2014-09-14 Podwyższenie Krzyża Świętego

18f8dbf68acb3b3893752a0b818166ab

Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią.

W Ewangelii św. Jana spotykamy jasny przekaz o konieczności wiary w Ukrzyżowanego Syna Bożego, aby móc osiągnąć życie wieczne i uniknąć potępienia. Przyjmując w Jezusie dar miłości miłosiernej Ojca, człowiek przechodzi z Nim „z życia do życia wiecznego”.

Gdy będziemy stać z Maryją pod krzyżem Chrystusa, nie zabraknie nam odwagi do złożenia świadectwa wiary.

Categorised in: