Wizyta ambasadora RP

Image Placeholder
26 lis
0

Wizyta ambasadora RP

26-go listopada Foyer gościł konsul honorową RP w Jaunde p. Mirosławę Etogę, konsula RP w Abudża p. Mirosława Klęka oraz ambasadora RP w Abudża p. Andrzeja Dychę. Podczas spotkania przedstawiciele Polskiego MSZ zapoznali się z działalnością misji oraz zadaniami i wyzwaniami stojącymi przed misjonarzami w Kamerunie. W trakcie spotkania została też omówiona przyszła współpraca w dziedzinie edukacji młodzieży na najbliższą przyszłość.

Categorised in: